ამაღელვებელი

amaRelvebeli

ამაღელვებელი  _   ის, რაც აფორიაქებს, აშფოთებს

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული ვერტიკალზე, ცერი და საჩვენებელი თითები კრავს წრეს, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელები ერთმანეთს ამ თითების წვერებით ეხება, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული განმეორებადი განსვლითი და დაახლოებითი მიმართულების მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.