ახალგაზრდა

49

ახალგაზრდა  _  მოზარდი ადამიანი, რომელიც მომწიფების ასაკში შედის

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ და მარცხნივ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, საჩვენებელი თითი ეხება ლოყას და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.