აგერ

ager

აგერ  _ მიუთითებს მოლაპარაკესთან ახლოს მყოფ საგანზე ან ადგილზე

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია გაშლილი ხელისგული. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.