აგვისტო

agvisto

აგვისტო  _ კალენდარული წლის მერვე თვე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული მარჯვენა ხელი გამოხატავს თვის დასახელების პირველ ასოს,  ა-დაქტილი მოძრაობს აქეთ-იქით მხრების დონეზე.