აგება

ageba

აგება  _ აშენება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, ერთად შეტყუპებული და სწორად მოხრილია ოთხი თითი, საჩვენებელი თითი ეხება ცერს, სრულდება ზევით მიმართული სპირალური ტრაექტორიის მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.