ჟირაფი

4

ჟირაფი   _ მცოხნავი ძუძუმწოვარი ცხოველი, აქვს მოკლე ტანი, ძალიან გრძელი კისერი და წვრილი ფეხები, ცხოვრობს აფრიკაში

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „კისერი“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, მარცხენა ხელზე განთავსებული მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა ზევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „(ჟირაფის) თავი“ _ წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და სახის დონეზე.