ჟამი

1

ჟამი  _  დრო, ხანი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითების რხევით, ცერი ეხება ნიკაპს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.