ზღვარი

7

ზღვარი   საზღვარი, მიჯნა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ქვევით, მარცხენა ხელის წინ განთავსებული მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, მუშტად შეკრულია თითები და ქვევით დაშვებულია გაშლილი ცერი, მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.