ზეპირი

7

ზეპირი   სიტყვიერი,  ჩაუწერლად ან წაუკითხავად  თქმული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული პირთან მიტანილი, გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.