ზარი

6

ზარი    ლითონისაგან  ჩამოსხმული კონუსის მოყვანილობის ღრუ სარეკელი, რომლის შიგნით არის  ლითონის თავმსხვილი საცემელა (ზარის ენა), რომელიც მოძრაობისას კედლებს ეხლება და რეკის ხმას გამოსცემს

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი და ქვევით დაშვებულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია  მუშტად, რკალური ტრაექტორიით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.