ვითომ

7

ვითომ    აღნიშნავს, რომ რაიმე მოქმედება ან მოვლენა ისეთი არ არის, როგორადაც გვეჩვენება, სინამდვილეში სხვაგვარია

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, ცერი ეხება გაშლილი და  ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილია თითების წვერებს, ხელი ეხება საფეთქელს, რკალური ტრაექტორიით სრულდება  განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.