ვინმე

1

ვინმე      მიმართებითი ნაცვალსახელი, იხმარება მხოლოდ ადამიანის მიმართ, რომელიმე ადამიანი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ და მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ორჯერ სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.