ვერ

3

ვერ   უარყოფითი ნაწილაკი; იხმარება ზმნასთან და აღნიშნავს, რომ ამა თუ იმ მოქმედების შესრულება შეუძლებელია 

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილია ცერი და ნეკი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.