ვერ

077

ვერ –    უარყოფითი ნაწილაკი; იხმარება ზმნასთან და აღნიშნავს, რომ შეუძლებელია ამა თუ იმ მოქმედების შესრულება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.