ვეღარ

4

ვეღარ  უკვე ვერ, მეტი ვერ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ვერ“ ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი “არასოდეს“ წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ცერით და საჩვენებელი თითით იკვრება წრე, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.