ვეებერთელა

6

ვეებერთელა   ძალიან დიდი, უზარმაზარი, უშველებელი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი,  ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, რკალური ტრაექტორიით  სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.