ვედრება

5

ვედრება   თხოვნა, ხვეწნა, მუდარა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, ერთმანეთზე მიდებულია   ერთმანეთისკენ მიმართული ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.