ვაკე

6

ვაკე   დაბლობი, სწორი, გაშლილი, უმთაგორაკო ადგილი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული ფაროდ გაშლილი თითებით, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა, შემდეგ ხელი ქვევით მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე,