უცხო

5

უცხო  _  ვისაც არ იცნობენ, უცნობი, გარეშე, არამშობლიური, სხვა ხალხის კუთვნილი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული შუბლისკენ მიმართული, გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა წინ, ბოლო ფაზაში წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით.  ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.