უფროსი

4

უფროსი _ ასაკით, წლოვანებით სხვაზე დიდი, მეტი ხნის

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ზევით და მარჯვნივ, ხელი ეხება ნიკაპს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.