უკვე

1

უკვე _   მიუთითებს რაიმე მოქმედების დასრულებაზე, კარგა ხანია, რა ხანია

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და მარჯვნივ მიმართული თითებით, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.