უხეში

8

უხეში   _  მოუქნელი, მოუხეშავი, ხეშეში, ტლანქი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია საჩვენებელი თითი, ზევით აღმართულია ცერი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.