უკან

8

უკან  _ იმის მოპირდაპირე მხარეს, საითაც პირი აქვთ, ზურგისაკენ

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული სახისკენაა მიმართული, თითები შეკრულია მუშტად, გაშლილი და მარჯვნივ მიმართულია ცერი, ლოყასთან ხელი უკან და მარჯვნივ მოძრაობს. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.