უჩინარი

7

უჩინარი _  რაც არა ჩანს, თვალით დაუნახავი, უხილავი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ნახვა“ _ ხელისგული მიმართულია სახისკენ, გაშლილი და ზევით აღმართულია  საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გაქრობა“ _  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და  ფალანგებში ერთად მოხრილი, ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება განსვლითი მოძრაობა, ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აღმართული ცერებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.