ცერი

10

ცერი  _ ადამიანის ხელის და ფეხის პირველი, ყველაზე მსხვილი თითი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, მითითებითი ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია ცერი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ქვევით მიმართულია ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა საჩვენებელი თითი მიმართულია  მარცხენა ცერისკენ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.