ცემენტი

9

ცემენტი  _  ფხვიერი საშენი მასალა, მინერალური ნივთიერება, რომელსაც წყალში ზელენ და იყენებენ ბეტონის ან დუღაბის დასამზადებლად

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ფხვნილი“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ცერები განმეორებადი მოძრაობით ეხება გაშლილი და ქვევით მიმართული თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.