წამოძახება

2

წამოძახება   _  1. ხმამაღლა თქმა, წამოყვირება; 2. დაყვედრება

 

ორხელიანი, დინამიკური, სიმეტრიული ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები  გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია ცერი და საჩვენებელი  თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.