ტრიალი

3

ტრიალი _  მოძრაობა რისამე ირგვლივ, წრიულად ან თავისი ღერძის გარშემო, ბრუნვა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითებით მიმართულია სხეულისკენ,  მარცხენა ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ ზევით აღმართული, ფართოდ გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.