თვალადი

085

თვალადი  კარგი შესახედაობის, კარგი გარეგნობის მქონე, მოხდენილი, ლამაზი, ახოვანი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ეს“ მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია  საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ და ქვემოთ /სხეულისკენ; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „თვალი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია თვალთან სახეზე მიდებული საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და სახის დონეზე.