თხუთმეტი

8

თხუთმეტი  რიცხვი 15,  ათი და ხუთი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, თითების წვერებით ხელები ერთმანეთს ეხება, მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება და ბოლო ფაზაში  მარჯვენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია მარცხნივ, მარცხენა ხელი კი უცვლელად რჩება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.