თხა

2

თხა   შინაური ჩლიქოსანი ცხოველი, იძლევა რძეს, ხორცს, ტყავსა და მატყლს

 

ერთხელიანი, სტატიკური, იკონური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, ხელი ზურგით ეხება შუბლს, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.