თეთრი

8

თეთრი  თოვლის, რძის ფერი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, ცერით და საჩვენებელი თითით იკვრება წრე და ეხება მკერდს, დანარჩენი თითები გაშლილია, მომდევნო ფაზაში გაშლილია თითები და ქვევით ჩაწეულია შუა თითი. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.