თეორია

10

თეორია   ფუძემდებელი, ხელმძღვანელი იდეების სისტემა ამა თუ იმ დარგში

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული  თითებით მიმართულია მარჯვნივ, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი თითი და ცერი ერთმანეთს უახლოვდება და ღია წრეს გამოსახავს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელი გაშლილი თითებით ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.