თავდაცვა

10

თავდაცვა   თავისი თავისა და საკუთარი ინტერესების დაცვა, მოქმედება მტრის თავდასხმის მოსაგერიებლად

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი და შუბლზე მიდებულია თითები. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.