თამბაქო

2

თამბაქო   სიგარეტი, ნიკოტინის შემცველი ერთწლოვანი მცენარის ფოთოლი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად,

სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, თითები ეხება ტუჩებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.