ტექნიკა

1

ტექნიკა  _ მანქანების, მექანიკურ მოწყობილობათა, იარაღების ერთობლიობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთზე გადაჯვარედინებულია წინ მიმართული

საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად. ორივე ხელით ერთად სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.