ტემპერატურა

8

ტემპერატურა _  სხეულის სითბოს ხარისხი, დონე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა იღლიასთან განთავსებული ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია  მკერდის დონეზე.