ჭიკჭიკი

2

ჭიკჭიკი _    ფრინველის ხმიანობა, ჟღურტული

 

ერთხელიანი, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი, ცერი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, გაშლილი თითებით სახის წინ სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ცერი განმეორებადი მოძრაობით ეხება საჩვენებელ და შუა თითებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.