ჭექა-ქუხილი

9

ჭექა-ქუხილი   _  დაქუხება, გრგვინვა

 

რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი „ელვა“ _ წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ტეხილი, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ხმაური“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით  აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ჯერ მარჯვენა ხელი ეხება მარჯვენა ყურს საჩვენებელი თითით, შემდეგ კი მარცხენა საჩვენებელი თითი ეხება მარცხენა ყურს; ჟესტის მესამე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მაგარი“ _ მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ორივე ხელით სრულდება  განმეორებადი, სინქრონული მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის, მხრებისა და მკერდის დონეზე.