ჭაღარა

7

ჭაღარა  _  თმაში გარეული თეთრი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თეთრი“ _ ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, ცერი და საჩვენებელი თითი კრავს წრეს და ეხება მკერდს, დანარჩენი თითები გაშლილია, მომდევნო ფაზაში  გაშლილია თითები და ქვევით ჩაწეულია შუათითი; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „თმა“ – თავთან განთავსებული ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით სხეულისკენაა მიმართული, მოძრაობა რკალური ტრაექტორიით სრულდება უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და სახის დონეზე.