სურათი

81

სურათი   _  ნახატი, ან ქაღალდზე გამოსახული ფოტო

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგულები იმავე კონფიგურაციით, მარჯვენა ხელი ზევითაა განთავსებული, სახის წინ, მარცხენა კი _ მკერდთან. ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე.