სივრცე

8

სივრცე  _  დედამიწის ზედაპირი, მიდამო, ფართობი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული ფართოდ  გაშლილი თითებით, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.