სიმართლე

6

სიმართლე  _ სისწორე, ეჭვმიუტანლობა, ჭეშმარიტება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ლოყასთან განთავსებული ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან და ხელი ეხება ლოყას. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.