სიმაღლე

8

სიმაღლე  _ რისამე ვერტიკალური განზომილება, მანძილი ქვევიდან ზევით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ზევით განთავსებული მარჯვენა ნეკი ეხება მარცხენა ცერის წვერს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.