შეწუხება

5

შეწუხება _ 1. თავის შეწყენა, დასაქმება; 2. გულის შეღონება, გულის წასვლა, გრძნობის დაკარგვა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ფართოდ გაშლილი თითებით ხელი ეხება მკერდს, ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრული თითებით მარჯვნივ მიმართულია ხელისგული. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.