შერევა

4

შერევა  _  ერთის მეორეში გარევა, ერთმანეთში არევა, შეზავება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგულები

ფართოდ გაშლილი თითებით და ჩაკეცილი ცერებით, ბოლო ფაზაში სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ერთმანეთზე გადაჭდობილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.