შეკრება

8

შეკრება  _ თავის მოყრა, შეგროვება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია მხრების დონეზე განთავსებული ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება შიგნით მიმართული რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.