შეღობვა

2

შეღობვა _   ღობის გავლება, მოღობვა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ერთმანეთთან ახლოს განთავსებული  ხელისგულები გაშლილი, ზევით აღმართული თითებით და ჩაკეცილი ნეკებით, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვენივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.