შავი

3

შავი  _   ყველა ფერზე მუქი, ნახშირის, გიშრის ფერი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით, ხელი ეხება თავს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.