სემინარი

8

სემინარი _   უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა ჯგუფური, სასწავლო-თეორიული მეცადინეობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით  სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით და  საჩვენებელი თითები ეხება ლოყებს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.